Tiết lộ hệ thống quản lý dịch vụ CNTT hiện đại an toàn nhất hiện nay

909
Hệ thống Quản Lý Dich vụ CNTT

ISO cung cấp các tiêu chuẩn toàn cầu như ISO 20000, mô tả các yêu cầu đối với hệ thống ITSM. Mặc dù các Cơ quan Tiêu chuẩn của Anh đã phát triển tiêu chuẩn để phản ánh các phương pháp hay nhất được mô tả trong khuôn khổ ITIL, nó cũng hỗ trợ các khuôn khổ khác, chẳng hạn như MOF. ISO / IEC 20000 là tiêu chuẩn quốc tế ITSM (quản lý dịch vụ CNTT) . Nó cho phép các bộ phận CNTT đảm bảo rằng các quy trình ITSM của họ phù hợp với cả nhu cầu của doanh nghiệp và thông lệ quốc tế tốt nhất.

Tiêu chuẩn ISO 20000 giúp các tổ chức đánh giá cách họ cung cấp các dịch vụ được quản lý, đo lường mức độ dịch vụ và đánh giá hiệu suất của họ. Nó được liên kết rộng rãi và thu hút mạnh mẽ. ISO 20000 có thể giúp tổ chức của bạn đánh giá ITSM của mình, cải thiện dịch vụ, chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và tạo khuôn khổ để đánh giá độc lập. Chi tiết bạn hãy xem ngay bài viết dưới đây để hiểu hơn về hệ thống này nhé!

Hệ thống Quản Lý Dich vụ CNTT

Tiết lộ hệ thống quản lý dịch vụ CNTT hiện đại an toàn nhất hiện nay

ISO 20000-1 là gì?

Được thiết kế để giúp các tổ chức cung cấp cho khách hàng các dịch vụ CNTT được quản lý hiệu quả và duy trì các tiêu chuẩn này sau khi nghỉ việc. ISO / IEC 20000 giúp các tổ chức cung cấp quản lý chất lượng dịch vụ CNTT hiệu quả thông qua cách tiếp cận theo quy trình toàn diện. Việc triển khai ITSMS nhằm mục đích được sử dụng làm cơ sở để xây dựng hệ thống quản lý dịch vụ cải tiến liên tục. Nó hoàn toàn có thể mở rộng cho các tổ chức lớn và nhỏ hoặc khách hàng nội bộ và bên ngoài. Xem xét lợi ích của việc phát triển ITSMS như một phần của chiến lược kinh doanh liên tục và thỏa mãn khách hàng của tổ chức.

Giúp doanh nghiệp của bạn

• Kiến trúc hướng dịch vụ

• Phần mềm dựa trên dịch vụ SaaS (phần mềm như một dịch vụ)

• Điện toán đám mây

• Ảo hóa

• Hiểu trách nhiệm giải trình và các yêu cầu

• Khung điều chỉnh của phương pháp luận ITIL

• Cung cấp một cấu trúc để kinh doanh liên tục và tăng trưởng

• Thúc đẩy cải tiến quy trình

Hệ thống Quản Lý Dich vụ CNTT

Thay đổi bối cảnh ngành và kỳ vọng

Hiểu được mong đợi, lập kế hoạch dịch vụ và thay đổi dịch vụ; và giám sát hiệu suất là rất quan trọng đối với sự thành công hay thất bại của các dịch vụ CNTT. Hệ thống quản lý dịch vụ CNTT (ITSMS) rất cần thiết cho các tổ chức; cung cấp tất cả các dịch vụ từ hỗ trợ Service Desk đến thiết kế và triển khai hệ thống chính thức.

ITSMS cung cấp một khuôn khổ trung lập về công nghệ để hiểu, tích hợp, triển khai và giám sát; các dịch vụ được quản lý hiệu quả. ISO / IEC 20000 cung cấp các phương pháp thực hành tốt nhất; được quốc tế công nhận thông qua phương pháp tiếp cận theo hướng quá trình tích hợp; được thiết kế để đáp ứng kỳ vọng của doanh nghiệp và khách hàng.

Cụ thể, ISO / IEC 20000-1 quy định các yêu cầu cấu trúc của ITSMS; từ lập kế hoạch dịch vụ và cung cấp dịch vụ đến quản lý giải quyết và phát hành; cũng như các nguồn lực và kiểm soát trong các dịch vụ vòng đời. Thỏa thuận thực hiện ISO / IEC 20000-2 liên quan cung cấp các hướng dẫn giải thích; và khuyến nghị cho các tổ chức thực hiện tiêu chuẩn.

Hệ thống Quản Lý Dich vụ CNTT

Làm thế nào để hệ thống quản lý dịch vụ CNTT ổn định nhất

Khi các dịch vụ CNTT tiếp tục phát triển; và tích hợp vào tất cả các khía cạnh của doanh nghiệp; các tổ chức ngày càng phụ thuộc vào các nhà cung cấp dịch vụ; được quản lý nội bộ và bên ngoài. Nhưng những nhà cung cấp không chuẩn bị sẽ nhanh chóng thấy mình không thể đáp ứng được mức độ dịch vụ cơ bản nhất; và sự hài lòng của khách hàng.

NQA có nhiều kinh nghiệm trong việc cung cấp chứng chỉ hệ thống quản lý được công nhận; và là một tổ chức chứng nhận lý tưởng sẽ làm việc với bạn để đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và vượt quá mong đợi của ngành. Ủy ban kỹ thuật và quan hệ ngành. NQA đã tham gia vào nhiều ủy ban ngành và nhóm viết tiêu chuẩn; giúp chúng tôi duy trì sự hiểu biết sâu sắc về những thay đổi trong ngành này.

Chuyển giao kiến thức hỗ trợ chiến lược tổ chức của khách hàng của chúng tôi. NQA cam kết đảm bảo nhận thức của khách hàng về những thay đổi trong chiến lược; quy định và yêu cầu tiêu chuẩn của ngành có thể ảnh hưởng đến cách tiếp cận hệ thống quản lý của bạn.

Nguồn: Nqa.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *