Bạn đã biết đầy đủ và chính xác về hệ thống ISO 22000 chưa?

990
ISO 22000

ISO (Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế) là một liên đoàn trên toàn thế giới của các cơ quan tiêu chuẩn quốc gia (các cơ quan thành viên của ISO). Công việc chuẩn bị các tiêu chuẩn quốc tế thường được thực hiện thông qua các ủy ban kỹ thuật của ISO. Mỗi cơ quan thành viên quan tâm đến một chủ đề mà một ủy ban kỹ thuật đã được thành lập có quyền được đại diện trong ủy ban đó. Các tổ chức quốc tế, chính phủ và phi chính phủ, có liên hệ với ISO, cũng tham gia vào công việc này. ISO hợp tác chặt chẽ với Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế (IEC) về tất cả các vấn đề của tiêu chuẩn kỹ thuật điện.

Và tất nhiên hệ thống ISO 22000 là một trong những tiêu chuẩn quan trọng trong lĩnh vực thực phẩm được tổ chức uy tín này công nhận. Vậy hệ thống này là gì chúng tôi sẽ cập nhật ngay đến các bạn trong bài viết dưới đây nhé!

 ISO 22000

ISO 22000 là gì?

ISO 22000: 2018 là tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc tế mới được sửa đổi được thiết kế để điều phối các yêu cầu quản lý an toàn thực phẩm của các công ty trong chuỗi thực phẩm trên phạm vi toàn cầu. ISO 22000 kết hợp và bổ sung các yếu tố cốt lõi của ISO 9001 và HACCP, đồng thời cung cấp một khuôn khổ hiệu quả cho việc phát triển, thực hiện, giám sát và cải tiến liên tục hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (FSMS) dựa trên nền tảng rủi ro kinh doanh chung của tổ chức.

Chứng nhận ISO 22000 phù hợp với các tổ chức đang thiết lập một hệ thống quản lý chất lượng an toàn thực phẩm tập trung, thống nhất và tích hợp hơn so với các tiêu chuẩn pháp lý thông thường. Tiêu chuẩn này yêu cầu tất cả các tiêu chuẩn luật định và quy định liên quan đến an toàn thực phẩm phải áp dụng cho hệ thống an toàn thực phẩm của mình.

Giúp doanh nghiệp của bạn

• An toàn thực phẩm
• Chuỗi thực phẩm
• Nông trại đến thức phẩm
• Kiểm soát mối nguy
• Chuỗi cung ứng
• HACCP
• Chiến lược kinh doanh thực phẩm
• Truy xuất nguồn gốc thực phẩm

 ISO 22000

Chuyển đổi ISO 22000: 2018

Có thể tìm thêm thông tin về tiêu chuẩn này và sự khác biệt của nó; bằng cách tải xuống Hướng dẫn khoảng cách NQA ISO 22000 bên dưới. Lưu ý: Khách hàng ISO 22000 hiện tại của NQA có thể nhận được hỗ trợ chuyển đổi và có thể tải xuống và hoàn thành hướng dẫn khoảng cách NQA ISO 22000 trước khi đánh giá chuyển đổi.
• Giảm thời gian điều tra xuống mức tối thiểu
Hệ thống quản lý giúp bạn giảm thời gian điều tra vi phạm an toàn thực phẩm.
• Sự hài lòng của khách hàng

Cung cấp các sản phẩm luôn đáp ứng yêu cầu của khách hàng và một dịch vụ đáng tin cậy

  • Công nhận toàn cầu với tư cách là nhà cung cấp uy tín
  • Chứng nhận được công nhận quốc tế và được chấp nhận trong toàn bộ chuỗi cung ứng công nghiệp; thiết lập các tiêu chuẩn ngành cho các nhà cung ứng tìm nguồn cung ứng.
  • Thông tin kinh doanh đã được chứng minh
  • Xác minh độc lập đối với một tiêu chuẩn công nghiệp được công nhận trên toàn cầu mở ra nhiều cơ hội kinh doanh.
  • Tuân thủ pháp luật
  • Hiểu cách các yêu cầu theo luật định và quy định ảnh hưởng đến tổ chức và khách hàng của bạn.
  • Khả năng giành được nhiều lợi ích kinh doanh
  • Quá trình mua sắm thường yêu cầu chứng nhận như một điều kiện để cung cấp; vì vậy chứng nhận mở ra cơ hội kinh doanh mới.
  • Ứng phó với các tình huống
  • Tìm các phương án phù hợp; để ứng phó với các tình huống có thể ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm của cả sản phẩm và quy trình sản xuất.

 ISO 22000

Chứng nhận ISO 22000 có phù hợp với tổ chức hay không?

Chứng nhận ISO 22000 áp dụng cho bất kỳ tổ chức nào trong chuỗi thực phẩm; bất kể quy mô, nó đến từ các nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi; các nhà sản xuất chính thông qua các nhà sản xuất thực phẩm; các nhà điều hành vận chuyển và lưu trữ và các nhà thầu phụ trong các cửa hàng bán lẻ và tạp hóa.
Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho các tổ chức liên quan; ví dụ, nhà sản xuất thiết bị, vật liệu đóng gói, chất làm sạch, phụ gia và thành phần. Nó có thể áp dụng cho các nhà cung cấp dịch vụ. Nói tóm lại, các yêu cầu chứng nhận ISO 22000 sẽ áp dụng cho bất kỳ sản phẩm nào liên quan đến ngành công nghiệp thực phẩm; hoặc chuỗi thực phẩm.

Tại sao phải triển khai hệ thống ISO 22000?

Việc xây dựng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm cho thấy một cách tiếp cận tích cực; giải quyết một cách có hệ thống và hợp lý các vấn đề an toàn thực phẩm. Cấu trúc của tiêu chuẩn rất giống với các tiêu chuẩn quốc tế hiện có. Có thể hình dung rằng cách tiếp cận chung này sẽ cho phép các tổ chức tích hợp một hệ thống quản lý duy nhất.
Đáp ứng các yêu cầu của hai hoặc nhiều tiêu chuẩn hệ thống quản lý khác; (ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001 và ISO 22301). Tiêu chuẩn này mang lại lợi ích cho tổ chức của bạn; và mặt khác cung cấp tính minh bạch tốt hơn. Do các rủi ro thực phẩm chính được giảm thiểu; đồng thời mang lại sự an toàn cao hơn cho người tiêu dùng và người tiêu dùng cuối cùng.
Nguồn: Nqa.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *